25 sierpnia 2023

Wernisaż wystawy: Archiwum Krajobrazu

Program wydarzenia

W ramach Mobilizacji Wiedzy nasza partnerska organizacja Fundacja Zapomniane zorganizowała wystawę dotyczącą miejsc o trudnym dziedzictwie – w szczególności: nieupamiętnionych miejsc pochówku ofiar Holokaustu, będących obiektami wielokrotnego wykluczenia – jako miejsc historii Żydów i Romów, jako pochówków ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci itp. Wystawa prezentowana była w Austriackim Forum Kultury w ramach Festiwalu Warszawa Singera w terminie 25.08.2023 – 8.09.2023. Wystawa powstała w oparciu o badania artystyczne tych miejsc pochówku przeprowadzone przez Fundację Zapomniane. Studiując krajobraz z coraz większą uwagą, odkryli oni, że miejsca, które wydają się puste, w rzeczywistości są pełne śladów wydarzeń sprzed lat. Wystawa omawia te ślady, a także nowe narzędzia artystyczne i możliwości techniczne oraz związane z nimi nowe metody badawcze, które otworzyły pole do badania topografii bez ingerencji w nią w sposób, w jaki robi to tradycyjna archeologia, dostarczając cyfrowych danych o wiedzy archiwizowanej w krajobrazie. Wystawa była próbą zaproponowania nowego podejścia do upamiętniania, bardziej interdyscyplinarnego i intersekcjonalnego, łączącego sztukę, aktywizm i środowisko akademickie.

Organizacja

Partnerzy

Sponsorzy

  • Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (CERV-2022-REM) i bierze w nim udział dziewięciu europejskich partnerów: FestivALT, UMF, Fundacja Zapomniane, JCC Warsaw, Fundacja Formy Wspólne, Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Uniwersytet w Würzburgu oraz Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.