Multi-
directional
Memory

Projekt MultiMemo – Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice proponuje przekrojowe podejście do pamięci.

MultiMemo podkreśla znaczenie pamięci dla sprawiedliwości społecznej i stawiania czoła współczesnym wyzwaniom związanym z łamaniem praw człowieka, konfliktami zbrojnymi i przemocą, wykluczeniem społecznym i kryzysem migracyjnym. Opierając się na koncepcji „pamięci wielokierunkowej”, projekt omawia i inicjuje różnorodne formy aktywnego upamiętniania w przestrzeniach publicznych w kilku krajach europejskich.

Wydarzenia

Nasze Wydarzenia