Marzec 2023

Warsztaty pamięci partycypacyjnej – Pawłówka

Program wydarzenia

W marcu w Tomaszowie Lubelskim i Pawłówce odbyły się uroczystości upamiętniające miejsce pochówku trojga żydowskich dzieci: Rywki, Bałki i Jankiela, zamordowanych podczas Zagłady i pochowanych w pobliżu ich domu na Pawłówce. Punktem kulminacyjnym warsztatów edukacyjnych była uroczystość oznaczenia tego miejsca drewnianą macewą. W warsztatach i uroczystości wzięli udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim i uczniowie Szkoły Podstawowej w Michałowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy muzeum, kilkoro mieszkańców, nauczyciele oraz lokalny chór. Odśpiewano modlitwę za zmarłych po hebrajsku, a jeden z uczniów odczytał psalm 23.

Były to pierwsze warsztaty zrealizowane przez Fundację Zapomniane w ramach projektu MultiMemo. Dziękujemy Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny oraz darczyńcy Szlomo-Albam-Stiftung za dofinansowanie warsztatów w Pawłówce „Punkty referencyjne” – tworzenia drewnianych macew.

zdjęcia Katarzyna Soluch

Organizacja

Partnerzy

Sponsorzy

  • Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (CERV-2022-REM) i bierze w nim udział dziewięciu europejskich partnerów: FestivALT, UMF, Fundacja Zapomniane, JCC Warsaw, Fundacja Formy Wspólne, Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Uniwersytet w Würzburgu oraz Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.