19 października 2023

Warsztaty pamięci partycypacyjnej – ŁĘCZNA

Program wydarzenia

19 października 2023 r. w Łęcznej Fundacja Zapomniane przeprowadziła warsztaty dla młodzieży wokół miejsca pochówku około 1000 Żydów z Łęcznej. Warsztaty edukacyjne miały na celu włączenie i zaangażowanie młodzieży szkolnej w troskę o miejsce pochówku oraz zachęcenie ich do tego, by stali się częścią procesu przygotowania upamiętnienia.
Warsztaty partycypacyjne składały się z dwóch części. Pierwszą część przygotowała architektka (dla) krajobrazu Natalia Budnik, która stworzyła projekt zagospodarowania terenu wokół planowanego pomnika przez wykorzystanie zieleni. Nawiązując do koncepcji zielonych upamiętnień, wprowadziła młodzież w swój sposób myślenia oraz swoją koncepcję, a następnie uczestnicy i uczestniczki wspólnie z nią zasadzili rośliny wokół miejsca pochówku i przyszłego pomnika. Drugą częścią warsztatów była współpraca z konserwatorką zabytków Magda Olszowską, która była współautorką projektu i wykonawczynią pomnika w Łęcznej. Warsztaty bazowały na jej autorkim pomyśle tworzenia „kamieni pamięci” przy wykorzystaniu „mączki marmurowej” i specjalnie stworzonych na potrzeby zajęć form silikonowych. Po wprowadzeniu młodzieży w znaczenie kamyków i zwyczaju kładzenia ich przy grobach w Judaizmie, młodzież wykonała własnoręcznie pod jej kierunkiem białe kamyki. Kamienie przygotowano na uroczystość upamiętniającą, aby młodzież mogła położyć je przy miejscu pochówku zgodnie z tradycją żydowską.
Warsztaty odbyły się kilka tygodni przed uroczystością upamiętniająca (7.11.2023), w której uczestniczyła młodzież i mieszkańcy Łęcznej, duchowni trzech wyznań, władze lokalne, przedstawiciele różnych organizacji, potomkowie Żydów z Łęcznej oraz społeczność żydowska z Lublina. Młodzież mogła zobaczyć rezultaty swojej pracy i położyć wykonane przez siebie kamienie przy pomniku.

Organizacja

Partnerzy

Sponsorzy

  • Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (CERV-2022-REM) i bierze w nim udział dziewięciu europejskich partnerów: FestivALT, UMF, Fundacja Zapomniane, JCC Warsaw, Fundacja Formy Wspólne, Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Uniwersytet w Würzburgu oraz Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.