20.03.2024

Spotkanie pamięci partycypacyjnej – Szczebrzeszyn

Program wydarzenia

W dniach 20 marca w Szczebrzeszynie Fundacja Zapomniane przeprowadziła wydarzenie wokół miejsc masowych grzebalisk na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie . Przeprowadziliśmy badania (GPR) masowych pochówków na zabytkowym cmentarzu. Dzięki nim wyznaczono granice czterech dużych, masowych pochówków. Pochowano w nich ponad 2,3 tys. osób. Byli to żydowscy mieszkańcy miasta, zamordowani przez Niemców w 1942 r.

Z inicjatywy i we współpracy z Fundacją Miejsce Uwagi, wspólnie z lokalnymi działaczami pamięci i przedstawicielami władz samorządowych oznaczyliśmy to miejsce symboliczną drewnianą płytą nagrobną.
To początek procesu, którego celem jest trwałe upamiętnienie tych pochówków.