3 czerwca 2024

Warsztaty pamięci partycypacyjnej ze społecznością lokalną w Olszewnicy Nowej

Program wydarzenia

3 czerwca odbyło się kolejne wydarzenie w ramach cyklu warsztatów pamięci partycypacyjnej dla społeczności lokalnej w Szkole Podstawowej in Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym. Celem warsztatów było przywrócenie pamięci o miejscu pochówku 120 Romów i Żydów pochowanych w lesie w Olszewnicy Nowej, zamordowanych przez żandarmerię niemiecką 15 sierpnia 1942 roku.
W warsztatach wzięła udział młodzież z dwóch klas szkoły podstawowej. Wspólnie odnowiliśmy dwie drewniane tablice w formie nagrobków, a następnie za pomocą przenośnego urządzenia wycinanego laserem wygrawerowaliśmy na nagrobkach napisy i symbole. Jeden znacznik został przygotowany dla upamiętnienia ofiar romskich z napisem „Tutaj spoczywają Romowie zamordowani w czasie Holokaustu”, drugi zaś dla ofiar żydowskich z napisem: „Tutaj spoczywają Żydzi błogosławionej pamięci zamordowani podczas Holokaustu”. Symbolikę i napisy na drewnianej macewie dla ofiar romskich konsultowaliśmy z Moniką Szewczyk, przedstawicielką i badaczką społeczności romskiej, która działa na rzecz rozwoju i zachowania kultury i tradycji romskiej. Jest także działaczką Fundacji Jaw Dikh, której celem jest inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, twórczej, naukowej i edukacyjnej społeczności romskiej.
Monika Szewczuk współprowadziła warsztaty wraz z zespołem Fundacji Zapomniane. Dzięki temu, że warsztaty prowadzili przedstawiciele społeczności romskiej i żydowskiej, młodzież mogła poznać zwyczaje i symbole obu kultur.
Podczas części współtwórczej wraz z młodzieżą symbolicznie oznaczyliśmy miejsce pochówku romskich i żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn pochowanych w lesie w Olszewnicy Nowej.
Wydarzenie powstało dzięki współpracy z lokalnym działaczem pamięci, historykiem i nauczycielem Arturem Sierawskim, który przywraca pamięć o żydowskiej historii, miejscach i ludziach regionu.

Organizacja

Partnerzy

Sponsorzy