26 czerwca - 2 lipca 2023

FestivALT

Program wydarzenia

FestivALT – 10 dniowy festiwal żydowskiej sztuki, aktywizmu i edukacji, to kolejne wydarzenie zrealizowane w ramach projektu MultiMemo. Program zawierał 24 wydarzenia: występy, dyskusje, miejskie spacery, warsztaty, wystawy, wykreowane przez autorów i artystów z Europy Środkowo-Wschodniej, Ameryki i Kanady. Tematyką festiwalu było pojęcie pamięci intersekcjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem „doykait” – słowa w języku jidysz, które można rozumieć jako „Hereness” lub „tu i teraz”. Była to idea spopularyzowana w okresie międzywojennym przez Bund (Żydowską Partię Socjalistyczną) i najczęściej łączona była z walką o prawa Żydów i autonomię kulturalną wszędzie tam, gdzie żyli Żydzi. Dla Bundu oznaczało to opowiadanie się za wzmocnieniem Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej i zdecydowane domaganie się swojej ojczyzny w diasporze, zamiast bycia oddzielonym i zepchniętym do Izraela. W przypadku FestivALT użyliśmy pojęcia „Doykait” jako soczewki propagującej współczesną intersekcjonalną polską tożsamość żydowską.

Organizacja

Partnerzy

Sponsorzy

  • Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (CERV-2022-REM) i bierze w nim udział dziewięciu europejskich partnerów: FestivALT, UMF, Fundacja Zapomniane, JCC Warsaw, Fundacja Formy Wspólne, Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Uniwersytet w Würzburgu oraz Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.