20 maja 2024

Dialog w tworzeniu przestrzeni pamięci. Uczestnicy – ​​wyzwania – warunki.

Warsztaty. Bliższe spojrzenie na praktykę projektową w miejscach o trudnej przeszłości przedstawili przedstawiciele trzech organizacji działających we Wrocławiu, Będzinie i Warszawie

SARP

Program wydarzenia

20 maja 2024 roku we Wrocławiu odbył się warsztat szkoleniowy dla różnych grup zajmujących się przygotowaniem obchodów i działań upamiętniających. Celem było wyposażenie uczestników w przydatne narzędzia i metody organizacji wielokierunkowych, włączających działań upamiętniających.
W pierwszej części naszego spotkania przedstawiciele trzech fundacji: Formy Wspólne z Warszawy, Urban Memory z Wrocławia i Brama Cukermana z Będzina opowiedzieli o kulisach pracy z miejscami o trudnej pamięci, na przykładzie Sobiboru, obozu zagłady i Cmentarz żydowski przy ul. Gwarnej we Wrocławiu i Domu Bojowników na terenie byłego getta w Będzinie. Podzielili się wiedzą na temat roli szerokich konsultacji, które powinny poprzedzić powstanie projektu upamiętnienia. Po krótkiej przerwie zaprosiliśmy wszystkich uczestników do otwartej dyskusji na temat roli dialogu w procesie projektowania, współpracy i negocjacji dotyczących drażliwych miejsc i tematów mających rezonans społeczny. Zastanawialiśmy się, gdzie inwestorzy i projektanci najczęściej popełniają błędy i jak ich unikać, aby te miejsca nie dzieliły, ale budowały wspólnotę. Wydarzenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych, ale przede wszystkim do twórców, projektantów, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji społecznych, które mają lub chciałyby mieć wpływ na współtworzenie miejsc pamięci.
Celem warsztatów była konfrontacja doświadczeń i rozważenie najlepszych sposobów uzyskania jak najszerszego wsparcia społecznego dla zagadnień związanych z upamiętnianiem oraz połączenia umiejętności nabytych w różnych miastach, z różnymi grupami społecznymi, w różnych środowiskach.

Organizacja

Partnerzy

Sponsorzy